Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek.
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu wniosku.

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Od decyzji wojewody przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.