Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu

W celu promocji gospodarczej regionu Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego prowadzi bazę danych firm działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

powiaty

Kogo dotyczy  

Wnioski mogą składać podmioty gospodarcze do właściwego powiatu, na terenie którego prowadzą działalność.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm Powiatu Żnińskiego.
Czas realizacji  

Informacje przyjmowane są w ciągu całego roku.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   DODANIE PODMIOTU GOSPODARCZEGO DO BAZY FIRM POWIATU ŻNIŃSKIEGO.

  Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu

  W celu promocji gospodarczej regionu Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego prowadzi bazę danych firm działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.