Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zmianę w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Czas realizacji  

7 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie
do organu administracji publicznej wyższego stopnia albo - gdy organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej jest minister lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze - zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dnia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany.