Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Ministra Gospodarki o zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji. Zgłoszenie likwidacji i wydanie decyzji nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Ministra Gospodarki o zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji. Zgłoszenie likwidacji i wydanie decyzji nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw Gospodarki

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca zagraniczny, który dokonał likwidacji przedstawicielstwa w Polsce. Likwidacja przedstawicielstwa oznacza, iż przedsiębiorca zagraniczny nie ma już żadnych zobowiązań związanych z działalnością przedstawicielstwa na terenie Polski (np. wobec pracowników przedstawicielstwa, kontrahentów i instytucji w Polsce).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Procedura nie wymaga wniesienia opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zgłoszenia o likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego. 2. Przyjęcie zgłoszenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Ministra Gospodarki o zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji. Zgłoszenie likwidacji i wydanie decyzji nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Ministra Gospodarki o zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji. Zgłoszenie likwidacji i wydanie decyzji nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.