Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu powyżej 3,5t

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu powyżej 3,5t

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu
Czas realizacji  

30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może zostać przedłużony

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu powyżej 3,5t

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku, 3. Wydanie zezwolenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   pojazd zezwolenie wjazd

  Wydanie zezwolenia na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu powyżej 3,5t

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu powyżej 3,5t