Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rekompensata z tytułu honorowania przez operatorów uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowym

Przekazanie środków finansowych na wyrównanie operatorom publicznego transportu zbiorowego straty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowymi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Organizatorów publicznego transportu zbiorowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) wniosek organizatora publicznego transportu zbiorowego o zawarcie umowy o przekazywanie rekompensaty z tytułu honorowania przez operatora publicznego transportu zbiorowego uprawnień do ustawowych ulg w przewozach autobusowych - forma odręczna,
 • 2) wykaz umów zawartych przez organizatora z operatorami publicznego transportu zbiorowego, na świadczenie usług transportowych w ramach linii użyteczności publicznej (według załączonego wzoru F-IM/22 ) wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie operatorom publicznego transportu zbiorowego rekompensaty z tytułu straty w związku z honorowaniem uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowymi

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku przez organizatora publicznego transportu zbiorowego o zawarcie umowy; 2. weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem ich kompletności; 3. przygotowanie projektu umowy i podpisanie przez Zarząd oraz Skarbnika Województwa Lubelskiego; 4. przekazanie umowy do podpisu przez uprawnione osoby ze strony organizatora publicznego transportu zbiorowego i zwrot 1 egz. do Urzędu Marszałkowskiego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rekompensata na wyrównanie operatorowi publicznego transportu zbiorowego straty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowymi

  Rekompensata z tytułu honorowania przez operatorów uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowym

  Przekazanie środków finansowych na wyrównanie operatorom publicznego transportu zbiorowego straty z tytułu honorowania uprawnień pasażerów do przejazdów z ulgami ustawowymi