Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.

Kategoria II dotyczy pojazdów:
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3.5 m.

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.

Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:
1) podmiot wykonujący przejazd,
2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu.

Kogo dotyczy  

Osób lub podmiotów wykonujących przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II
  • dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

3 dni robocze od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

Opłaty  

opłata w wysokości 100zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.

Kategoria II dotyczy pojazdów:
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3.5 m.

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.

Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:
1) podmiot wykonujący przejazd,
2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.