Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby/ podmioty ubiegające się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) Formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • 2) Oświadczenie o niekaralności,
 • 3) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • 4) Wykaz pojazdów,
 • 5) Potwierdzenie wniesienia opłaty,
 • 6) Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem,
 • 7) Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata za licencję zależy od okresu, na jaki ma być wydana i wynosi odpowiednio: a. od 2 - 15 lat - 200 zł b. powyżej 15 - do 30 lat - 250 zł, c. powyżej 30 - do 50 lat - 300 zł, Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

  Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

  1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
  2. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat