Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy, osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy, osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego wydający licencje

Kogo dotyczy  

Zawiadamiającego o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu
  • Licencja na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy
  • Wypisy z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kpa

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

weryfikacja wniosku o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy, osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz wydanie stosownej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy
  • osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  • Podobne usługi  

    Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy, osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy

    Usługa umożliwia złożenie wniosku o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy, osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy