Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/07/19/639
19.07.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór zgłoszenia programu kształcenia
N
2011/07/19/638
19.07.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór zawiadomienia o niepoprawnym uzupełnieniu braków w zgłoszeniu programu kształcenia
N
2011/07/19/637
19.07.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór zawiadomienia o poprawnym uzupełnieniu braków w zgłoszeniu programu kształcenia
N
2011/07/19/636
19.07.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór zawiadomienia o poprawnym zgłoszeniu programu kształcenia
N
2011/07/19/635
19.07.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór uzupełnienia braków w zgłoszeniu programu kształcenia
N
2011/07/19/634
19.07.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór wezwania do uzupełnienia braków w zgłoszeniu programu kształcenia
N
2011/07/19/633
19.07.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór zawiadomienia o pozostawieniu zgłoszenia programu kształcenia bez rozpoznania
N
2011/07/19/632
19.07.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia
T
2011/07/19/631
19.07.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza
T
2011/07/12/630
12.07.2011
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 38