Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/12/27/741
27.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAP-R(1) ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE INFORMUJĄCE O ZAMIARZE SKORZYSTANIA ZE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY ROZLICZANIA VAT Z TYTUŁU USŁUG MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OKAZJONALNEGO
N
2011/12/23/740
23.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-3R(5) INFORMACJA O PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPŁACONYCH LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY
N
2011/12/23/739
23.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-3(5) INFORMACJA O PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPŁACONYCH LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY
N
2011/12/22/738
22.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(5) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2011/12/22/737
22.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2R(5) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2011/12/22/736
22.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(8) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2011/12/22/735
22.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(8) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2011/12/19/734
19.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-39(3) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2011 r.
N
2011/12/19/733
19.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-38(7) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2011 r.
N
2011/12/19/732
19.12.2011
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-37(17) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2011 r.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25