Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/11/30/716
30.11.2011
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.4 POIG umożliwia formalne złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 POIG oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs
T
2011/11/30/715
30.11.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2011/11/30/714
30.11.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
T
2011/11/30/713
30.11.2011
URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2011/11/25/712
25.11.2011
URZĄD GMINY W IZBICY
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
T
2011/11/25/711
25.11.2011
URZĄD GMINY W IZBICY
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
T
2011/11/25/710
25.11.2011
URZĄD GMINY W IZBICY
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2011/11/25/709
25.11.2011
URZĄD GMINY W IZBICY
Wniosek o zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu z posesji na drogę publiczną
T
2011/11/25/708
25.11.2011
URZĄD GMINY W IZBICY
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki w prawo własności
T
2011/11/25/707
25.11.2011
URZĄD GMINY W IZBICY
Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19