Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2011/06/29/601
29.06.2011
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP
N
2011/06/22/600
22.06.2011
ARCHIWUM
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej
N
2011/06/08/599
08.06.2011
m_s_w_i_a
Wzór pisma ogólnego
N
2011/06/08/598
08.06.2011
m_s_w_i_a
Wzór odpowiedzi na wniosek o weryfikację zgodności danych zawartych w dokumencie prawo jazdy z danymi zgromadzonymi w CEPiK
T
2011/06/08/597
08.06.2011
m_s_w_i_a
Wzór odpowiedzi na wniosek o weryfikację zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w CEPiK
T
2011/06/08/596
08.06.2011
m_s_w_i_a
Wzór wniosku o weryfikację zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w CEPiK
T
2011/06/08/595
08.06.2011
m_s_w_i_a
Wzór wniosku o weryfikację zgodności danych zawartych w dokumencie prawo jazdy z danymi zgromadzonymi w CEPiK
T
2011/06/07/594
07.06.2011
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
N
2011/06/07/593
07.06.2011
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
N
2011/06/01/592
01.06.2011
m_s_w_i_a
Wzór pisma ogólnego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10