Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2008/07/09/6
09.07.2008
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Mazowiecki Urząd WojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Waszawie Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa- art. 2 ust.1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) 2008-05-06T00:00:00
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1