Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2008/09/29/38
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ PP)
N
2008/09/29/37
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FP)
N
2008/09/29/36
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZP)
N
2008/09/29/35
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZG)
N
2008/09/29/34
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla jednostki lokalnej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ PN)
N
2008/09/29/33
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla jednostki lokalnej osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FN)
N
2008/09/29/32
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla jednostki lokalnej osoby fizycznej zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZN)
N
2008/09/29/31
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla gospodarstwa rolnego osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FR)
N
2008/09/29/30
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla gospodarstwa rolnego osoby fizycznej zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZR)
N
2008/09/29/29
29.09.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o skreśleniu numeru identyfikacyjnego REGON dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ LP)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13