Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2008/12/10/76
10.12.2008
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
T
2008/12/10/75
10.12.2008
m_s_w_i_a
Pismo ogólne CEPiK
T
2008/12/10/74
10.12.2008
m_s_w_i_a
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów
T
2008/12/10/73
10.12.2008
m_s_w_i_a
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców
T
2008/12/10/72
10.12.2008
m_s_w_i_a
Wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców
N
2008/12/10/71
10.12.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ PP)
N
2008/12/10/70
10.12.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FP)
N
2008/12/10/69
10.12.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne zamieszkałej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (typ ZG)
T
2008/12/10/68
10.12.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla jednostki lokalnej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (typ PN)
N
2008/12/10/67
10.12.2008
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Wzór zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON dla jednostki lokalnej osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ FN)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 31