Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie pomocy społecznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie pomocy społecznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zaświadczenie o dochodach
  • Dowód osobisty
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie pomocy społecznej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie pomocy społecznej
Podobne usługi  

Udzielenie pomocy społecznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie pomocy społecznej.