Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych

Umożliwia złożenie wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia społecznego w formie usług opiekuńczych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zaświadczenie lekarskie o konieczności pomocy osób drugich  Pobierz
 • Ostatnia decyzja z ZUS lub odcinek renty/ emerytury za ostatni miesiąc
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzja administracyjnej w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomoc społeczna usługi opiekuńcze

  Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych

  Umożliwia złożenie wniosku o pomoc w formie usług opiekuńczych