Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Usługa pozwala złożyć wniosek o uzyskanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowe lub miejskie centra pomocy rodzinie.

Kogo dotyczy  

Rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o przyznaniu pomocy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rodzina piecza pieczy zastępcza zastępczej pomoc wsparcie wspieranie dziecko dziecka
  Podobne usługi  

  Uzyskanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Usługa pozwala złożyć wniosek o uzyskanie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.