Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wystawienia dokumentu)
  • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika)
  • numer konta bankowego
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (dzieci do ukończenia 16 roku życia) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia)
  • dokumenty (świadectwa pracy oraz wszystkie inne zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia społecznego) niezbędne do ustalenia okresu ubezpieczenia
Czas realizacji  

• Załatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. • Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. • Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem (tel. 47-22-041)

Opłaty  

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
Podobne usługi  

Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.