Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wystawienia dokumentu)
 • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika)
 • numer konta bankowego
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (dzieci do ukończenia 16 roku życia) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia)
 • dokumenty (świadectwa pracy oraz wszystkie inne zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia społecznego) niezbędne do ustalenia okresu ubezpieczenia
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem

Opłaty  

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
  Podobne usługi  

  Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.