Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie pomocy w sytuacji kryzysowej

Umożliwia złożenie wniosku o pomoc w sytuacji kryzysowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o pomoc w sytuacji kryzysowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Podanie osoby zainteresowanej z określeniem rodzaju pomocy: zasiłek celowy / zasiłek okresowy / zasiłek stały
 • Zaświadczenie o dochodach netto za ostatni miesiąc
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności
 • Ostatnia decyzja z ZUS lub odcinek renty/ emerytury za ostatni miesiąc
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy w sytuacji kryzysowej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pomoc społeczna
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • sytuacja kryzysowa
 • Przyznanie pomocy w sytuacji kryzysowej

  Umożliwia złożenie wniosku o pomoc w sytuacji kryzysowej