Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zasiłek szkolny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny
 • Dokument stwierdzający powstanie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego
Czas realizacji  

Wniosek o zasiłek szkolny rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie zasiłku

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zasiłek szkolny

  Zasiłek szkolny

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego