Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Stypendium szkolne

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
 • Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie
 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Czas realizacji  

Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Stypendium szkolne
  Podobne usługi  

  Stypendium szkolne

  1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
  2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
  3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego