Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

Uzyskanie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek jednostki organizacyjnej będącej trwałym zarządcą nieruchomości o wyrażenie zgody na najem, użyczenie lub dzierżawę części tej nieruchomości.
 • Uwaga. Lista ta nie jest zamknięta i w zależności od sytuacji może być rozszerzana o inne dokumenty (np. w przypadku przedłużenia umowy najmu części nieruchomości celem eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej lub innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, podpisania umowy najmu części nieruchomości celem lokalizacji nowej przewidzianej do budowy stacji bazowej telefonii komórkowej lub innych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne czy podpisania umowy najmu/dzierżawy/użyczenia części nieruchomości celem umieszczenia banneru reklamowego/tablicy reklamowej).
Czas realizacji  

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (w formie zarządzenia)

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2. Weryfikacja wniosku 3. Fakultatywnie: pozyskanie dodatkowych opinii, innych dokumentów, wizja w terenie 4. Wydanie zarządzenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wyrażenie zgody
 • zarządzenie
 • umowa użyczenia
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • trwały zarząd
 • jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej
 • Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

  Uzyskanie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej