Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o najem/użyczenie pomieszczeń użytkowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

ubiegających się o najem lub użyczenie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Dla osoby prawnej: dokumenty rejestrowe (wypis z KRS, umowa spółki cywilnej), dokument o nadaniu nr NIP, REGON, dla stowarzyszeń i innych organizacji społecznych: statut, poświadczenie rejestracji.
Czas realizacji  

udzielenie odpowiedzi w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, jeżeli podjęcie przez Prezydenta Miasta decyzji w sprawie nie wymaga opinii innych komórek urzędu lub instytucji

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do organu władzy wykonawczej

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych i wydanie stosownej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych
Podobne usługi  

Najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o najem/użyczenie pomieszczeń użytkowych