Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Remont lokalu komunalnego

Usługa umożliwi złożenie wniosku o remont lokalu komunalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla najemców lokali komunalnych położonych na terenie gminy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o remont lokalu komunalnego
Czas realizacji  

W zależności od wewnętrznych ustaleń właściwego organu

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wykonanie lub niewykonanie remontu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja danych. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wniosek o remont lokalu komunalnego wykonanie remontu mieszkania

  Remont lokalu komunalnego

  Usługa umożliwi złożenie wniosku o remont lokalu komunalnego