Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

własciwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatel,
Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (wniosek może być złożony w chwili nabycia gruntu gminnego w użytkowanie wieczyste przez wszystkich właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie danego zespołu garażowego)
  • Wniosek o sprzedaż garażu gminnego.
  • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania.
Czas realizacji  

Około 4 miesięcy od złożenia wniosku.

Opłaty  

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie wymaga wcześniejszej wpłaty.Wnioskodawca uiszcza całkowite opłaty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności wykupowanego garażu/gruntu.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy
Podobne usługi  

Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy.