Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do Starosty zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Z wnioskiem mogą wystąpić osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe, będące dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi gruntów Skarbu Państwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Załączniki potwierdzające prawo do udzielenia bonifikaty na podstawie art. 9a ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • ZGŁOSZENIE zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Czas realizacji  

14 dni od dnia zgłoszenia

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Po wniesieniu opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłaty zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w Dziale III księgi wieczystej wpisu roszenia o opłatę.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie bonifikaty

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zgłoszenie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wniosek o udzielenie bonifikaty

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych Skarbu Państwa

  Usługa umożliwia złożenie do Starosty zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.