Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję kolejową lub przeciwpowodziową.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję
  • decyzja lokalizacyjna tj. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (odpowiednio),
  • informacja o ostateczności ww. decyzji lokalizacyjnej
  • wykaz nieruchomości objętych wnioskiem
  • wykaz nieruchomości objętych wnioskiem
Czas realizacji  

Wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Od decyzji odszkodowawczej przysługuje możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny
  • mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości.
  • Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości.

    Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję kolejową lub przeciwpowodziową.