Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Czas realizacji  

- na wniosek uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej – 1 miesiąc, - w pozostałych przypadkach - 4 miesiące

Opłaty  

50 zł

Tryb odwoławczy  

- do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia - do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

- wydanie zaświadczenia o przekształceniu - wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o przekształceniu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia/postanowienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Przekształcenie w prawo własności Przekształcenie prawa użytkowania

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów