Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Kogo dotyczy  

Pracowników niewypłacalnego pracodawcy i niewypłacalnych pracodawców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek indywidualny pracownika, wniosek o wypłatę zaliczki pracownika, wniosek o wypłatę zaliczki pracodawcy, wykaz zbiorczy, wykaz uzupełniający.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, maksymalnie 30 dni.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rezultat realizacji usługi  

Wypłata świadczeń

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. ocena formalna wniosku, 3. postępowanie wyjaśniające w zakresie ustalenia daty niewypłacalności pracodawcy, 4. weryfikacja uprawnień, wypłata świadczeń.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wypłata świadczeń pracowniczych
 • niewypłacalności pracodawcy
 • Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy