Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Bydgoska Karta Seniora 60+

złożenie wniosku o Bydgoską Kartę Seniora 60+

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Kogo dotyczy  

osoby, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują w Bydgoszczy

Podstawy prawne  
 • Uchwała nr XXXVI/691/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu "Bydgoska Karta Seniora 60+"
 • Zarządzenie nr 536/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2016 roku w sprawie realizacji programu "Bydgoska Karta Seniora 60+" oraz warunków wydawania i korzystania z "Bydgoskiej Karty Seniora 60+"
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • dowód osobisty (do wglądu)
Czas realizacji  

w miejscach przyjmowania wniosków karta wydawana jest bez zbędnej zwłoki, realizacja wniosków wysłanych pocztą nie dłużej niż miesiąc

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak, możliwość ponownego złożenia wniosku

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku, wydanie lub odmowa wydania karty seniora

Etapy realizacji usługi  

1. przyjęcie wniosku, 2. weryfikacja danych (decyzja o wydaniu lub odmowie wydania karty), 3. wystawienie karty seniora / informacji o odmowie, 4. wysłanie lub wydanie karty seniora / informacji o odmowie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • karta seniora
 • zniżki
 • senior
 • karta
 • Podobne usługi  

  Bydgoska Karta Seniora 60+

  złożenie wniosku o Bydgoską Kartę Seniora 60+