Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Usługa umożliwia zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania np., urząd skarbowy, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa.

Kogo dotyczy  

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów oraz lasów, jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów oraz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, GRUNTACH ORAZ LASACH
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie zgłoszenia wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.

Etapy realizacji usługi  

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
  • GRUNTACH ORAZ LASACH
  • Podobne usługi  

    Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

    Usługa umożliwia zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych