Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - osoba fizyczna

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia podatków i opłat lokalnych. Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Informacja o sytuacji majątkowej z załączonymi dokumentami
 • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • Inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi
Czas realizacji  

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy przesłać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • podatki
 • ulgi
 • Udzielenie ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - osoba fizyczna

  Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia podatków i opłat lokalnych. Usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych.