Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K)

Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Wyrażenie zgody przez kontrolowanego na wszczęcie kontroli lub złożenie wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy

Kogo dotyczy  

Kontrolowany w kontroli podatkowej (podatnik, płatnik, inkasent oraz następca prawny)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (ZAW-K) kontrolowany może wyrazić zgodę na wszczęcie kontroli podatkowej.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Etapy realizacji usługi  

1. Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. 2. Wyrażenie zgody przez kontrolowanego na wszczęcie kontroli podatkowej przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Kontrola podatkowa
 • zawiadomienie
 • Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K)

  Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Wyrażenie zgody przez kontrolowanego na wszczęcie kontroli lub złożenie wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.