Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych

Usługa umożliwia wysłanie wniosku w sprawie zmiany danych adresowych w sprawach podatkowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
 • Wniosek o zmianę danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych.
Czas realizacji  

Niezwłocznie po zgłoszeniu.

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości: 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych osobowych lub adresu zameldowania lub adresu do doręczeń

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2.Weryfikacja dokumentów. 3. Zmiana adresu zameldowania lub adresu do doręczeń.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   podatki

  Zmiana danych osobowych lub adresowych w sprawach podatkowych

  Usługa umożliwia wysłanie wniosku w sprawie zmiany danych adresowych w sprawach podatkowych.