Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (OPD-1)

Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń lub dalszego pełnomocnictwa do doręczania w kraju pism we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ podatkowy właściwy w sprawie podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Kogo dotyczy  

Mocodawca (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot, który ustanowił pełnomocnika) albo pełnomocnik zawiadamiający o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Niezwłocznie.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

- zmiana danych pełnomocnika, - zmiana zakresu udzielonego pełnomocnictwa (rozszerzenie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa), - odwołanie pełnomocnictwa, - wypowiedzenie pełnomocnictwa.

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do właściwego organu podatkowego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pełnomocnictwo
 • doręczanie pism.
 • Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (OPD-1)

  Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń lub dalszego pełnomocnictwa do doręczania w kraju pism we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.