Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/12/11/13056
11.12.2023
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Luboń o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
T
2023/12/11/13055
11.12.2023
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
T
2023/12/11/13054
11.12.2023
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku o wydanie/wydanie duplikatu/przedłużenie „Lubońskiej Karty dla osób z niepełnosprawnościami”
T
2023/12/11/13053
11.12.2023
Urząd Gminy Hażlach
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
T
2023/12/11/13052
11.12.2023
Urząd Gminy Hażlach
Wzór wniosku o ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia oraz imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana
T
2023/12/11/13051
11.12.2023
Urząd Gminy Hażlach
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
T
2023/12/11/13050
11.12.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewów
T
2023/12/11/13049
11.12.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
T
2023/12/11/13048
11.12.2023
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym
T
2023/12/11/13047
11.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-NZ(2) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do dochodu osiągniętego od dnia 1 stycznia 2024 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12872