Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności artystycznej

Działalność artystyczna

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publiczne

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 1002/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym uchwałą nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1680)
Wymagane dokumenty  
 • Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • Jednoznaczna lokalizacja prowadzonej działalności artystycznej zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów lub mapie (np.) z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) dla działki, na której będzie prowadzona działalność.
 • Zdjęcie (w kolorze) kostiumu/kostiumów, jeżeli działalność artystyczna polega na prezentacji stroju.
Czas realizacji  

od 14 do 30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. złozenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   działalność artystyczna

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności artystycznej

  Działalność artystyczna