Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zmiany danych w rejestrze organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę jednostki organizacyjnej wnioskującej o zmianę danych

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód wpłaty za zmianę danych w rejestrze
 • Wniosek o zmianę danych w rejestrze organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
Czas realizacji  

W przypadku, gdy wniosek jest kompletny w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku

Opłaty  

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części dot. rozszerzenia działalności - 17 zł Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (szkolenia jednorazowe i stałe) w części dot. zmiany adresu, kierownika szkolenia - 17 zł Dla organizacji prowadzących działalność tzw. non-profit w części dot. rozszerzenia działalności - 17 zł, Dla organizacji prowadzących działalność tzw. non-profit w części dot. zmiany adresu, kierownika szkolenia -17 zł. Dla organizacji pożytku publicznego w części dot. rozszerzenia działalności, zmiany adresu, kierownika szkolenia - zwolnienie z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, za pośrednictwem Marszałka Województwa do Ministra Sportu i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie zmiany danych w rejestrze

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Dokonanie zmiany danych w rejestrze.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
  Podobne usługi  

  Zmiana danych w rejestrze organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie zmiany danych w rejestrze organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich