Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie kursu ADR początkowego/doskonalącego

Umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgłoszenie kursu ADR początkowego/doskonalącego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2150 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek „Zgłoszenie kursu ADR początkowego/doskonalącego” powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres; informację o terminie, czasie i miejscu kursu oraz harmonogramie zajęć; wskazanie osoby proponowanej na członka komisji egzaminacyjnej; proponowaną datę, miejsce i godzinę egzaminu; podpis składającego zgłoszenie lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Czas realizacji  

Termin ustalony przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wypełnienie obowiązku przez podmiot prowadzący kurs ADR, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 / wydanie zaświadczenia ADR

Etapy realizacji usługi  

1. przedłożenie zgłoszenia kursu ADR w Urzędzie 2. weryfikacja zgłoszenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zgłoszenie kursu
 • przewóz towarów niebezpiecznych
 • kurs ADR początkowy. kurs ADR doskonalący
 • ADR
 • Zgłoszenie kursu ADR początkowego/doskonalącego

  Umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgłoszenie kursu ADR początkowego/doskonalącego