Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie karty imiennej - komunikacja miejska

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie karty imiennej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

Rodzin naturalnych, zastępczych bądź zawodowych rodzin zastępczych posiadających troje i więcej dzieci uczących się i pozostających na utrzymaniu rodziców do 25 roku życia , zamieszkujące wspólnie pod jednym adresem na terenie m. Łodzi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • ŁKDR osoby uprawnionej oraz dokument tożsamości, a w przypadku dzieci i młodzieży do 13 lat lub nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość dodatkowo ŁKDR rodzica lub opiekuna i jego dokument tożsamości
 • zdjęcie osoby uprawnionej oraz dla dziecka uczęszczającego do przedszkola stosowne zaświadczenie
 • wniosek o wydanie karty imiennej Pobierz
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

dla Rodziny 4 plus dzieciom i młodzieży w wieku od 4 d 20 lat kartę imienną wydaje się za darmo, dla Rodziny 4 plus dzieciom i młodzieży w wieku od 20 do 25 lat oraz Rodzinie 3 dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 25 lat kartę imienną wydaje się ze zniżką 75% od wartości biletu normalnego za bilet miejski na 30 lub 90 dni odpowiednio o wartości 20,00 zł lub 48,00 zł. lub podmiejski odpowiednio 24,00zł lub 57,50 zł

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie karty imiennej oraz wydanie stosownej decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej wydanie karty imiennej na podstawie posiadania ważnej ŁKDR osobie uprawnionej na przejazd bezpłatny bądź ulgowy ze zniżką 75 %

Etapy realizacji usługi  

przyjecie wniosku, sprawa w trakcie rozpatrywania, wydanie karty imiennej

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • złożenie wniosku o wydanie karty imiennej na podstawie ważnej ŁKDR
 • złożenie dodatkowych dokumentów wymaganych zarządzeniem Nr 5271/VI/13 z dnia 7 listopada 2013r.
 • wydanie karty imiennej
 • dokonanie wpłaty w kasie ZDIT ul. Piotrkowska 175 za wybrany rodzaj karty imiennej
 • Podobne usługi  

  Wydanie karty imiennej - komunikacja miejska

  Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie karty imiennej.