Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie jednorazowych 60-minutowych biletów specjalnych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Celem usługi jest zlożenie wniosku o wydanie jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

Bilety dla opiekunów podopiecznych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, szkół i klas integracyjnych oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom niepełnosprawnym ze stopniem znacznym uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej oraz do ośrodków rehabilitacyjnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • pisemnego zapotrzebowania na bilety wraz z listą podopiecznych
  • oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dla jednostek ( przedszkola i szkoły specjalne, przedszkola i szkoły ogólnodostępne oraz szkoły z klasami integracyjnymi), których siedziby znajdują się na terenie miasta Łodzi
  • wniosek o wydanie jednorazowych 60-minutowych biletów specjalnych Pobierz
  • zaświadczenia o uczęszczaniu na warsztaty terapii zajęciowej lub do ośrodka rehabilitacji
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie sotosownej decyzji dotyczącej wydania jednorazowego 60 minutowego biletu specjalnego

Etapy realizacji usługi  

przyjecie wniosku, sprawa w trakcie rozpatryywania, wydanie jednorazowego 60 minutowego biletu specjalnego

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny
  • lokalny transport zbiorowy miasta Łodzi
  • Wydanie jednorazowych 60-minutowych biletów specjalnych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

    Celem usługi jest zlożenie wniosku o wydanie jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego