Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska

Złożenie wniosku o wydanie biletu specjalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych na warsztaty terapii zajęciowej, pracowników zakładów pracy chronionej oraz dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach wychowawczych i domach dziecka.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie z niepełnosprawnością ruchową i zdjęcie
 • zaświadczenie i zdjęcia dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka lub ośrodkach wychowawczych
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • wniosek o wydanie biletu specjalnego
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem o uczęszczaniu na rehabilitację, warsztaty terapii zajęciowej lub zatrudnieniu w ZPCH
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie biletu specjalnego uprawniającego do przejazdu bezpłatnego i wydanie stosownej decyzji. w przypadku decyzji pozytywnej wydanie biletu specjalnego uprawniającego do przejazdu bezpłatnego.

Etapy realizacji usługi  

przyjecie wniosku, sprawa w trakcie rozpatryywania, zakończenie

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • bilet specjalny
 • lokalny transport zbiorowy miasta Łodzi
 • Podobne usługi  

  Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska

  Złożenie wniosku o wydanie biletu specjalnego