Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia

Przekazanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda, ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia

Kogo dotyczy  

Kierownika ośrodka szkolenia, w którym będzie prowadzone szkolenie kierowców zawodowych. Informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć przekazuje kierownik ośrodka szkolenia lub osoba upoważniona do przekazywania tego typu informacji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Informacja o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego
Czas realizacji  

Informacje o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć powinna być przedstawiona do PUW najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu. Informacje o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć są ewidencjonowane na bieżąco przez pracownika WI PUW. Procedura przekazywania informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć nie wymaga udzielania odpowiedzi przekazującemu informacje.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Procedura przekazywania informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć nie przewiduje stosowania trybu odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego 2. Przyjęcie informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   ośrodek szkolenia kierowców zawodowych

Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia

Przekazanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia