Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Kogo dotyczy  

Osoby fizycznej lub prawnej będącej podatnikiem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  Formularz w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków  Pobierz
Czas realizacji  

niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku 2. weryfikacja

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zwolnienie od podatku
 • podatek
 • budynki jednorodzinne
 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  Uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.