Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji jest załącznikiem do wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do wojewody.Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody.Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w formie elektronicznej dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl wraz z wymaganymi załącznikami, m. in. oświadczenie lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji:w trybie rezydenckim:
• oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem
w trybie pozarezydenckim:
• oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewody właściwy ze względu na obszar województwa

Kogo dotyczy  

lekarzy/lekarzy dentystów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • w trybie rezydenckim:
  • oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem
 • w trybie pozarezydenckim:
  • oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem
Czas realizacji  

Wojewoda kieruje zakwalifikowanych lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oświadczenie lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji

  Złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji

  Usługa umożliwia złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji jest załącznikiem do wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do wojewody.Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody.Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w formie elektronicznej dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl wraz z wymaganymi załącznikami, m. in. oświadczenie lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji:w trybie rezydenckim:
  • oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem
  w trybie pozarezydenckim:
  • oświadczenie dot. posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zgodnie z załączonym wzorem.