Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym: z przedszkola, ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne
Czas realizacji  

Według obowiązujących terminów rekrutacji

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

  Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne