Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs

Usługa umożliwia przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs.

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców dane osób, które ukończyły kurs.

Informacje powinny zostać przedstawione w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.

Starosta może umożliwić przekazanie ww. informacji drogą elektroniczną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Starosta

Kogo dotyczy  

Kierownika ośrodka szkolenia kierowców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie zawierającego dane osób, które ukończyły kurs
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs. 2. Przyjęcie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   dane uprawnienia kierowanie pojazdami kurs

  Przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs

  Usługa umożliwia przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs.

  Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców dane osób, które ukończyły kurs.

  Informacje powinny zostać przedstawione w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.

  Starosta może umożliwić przekazanie ww. informacji drogą elektroniczną.