Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie warunków przyłączenia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • 2 egzemplarze mapy zasadniczej
  • 1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków
  • 1 egzemplarz mapy ewidencji gruntów i budynków
  • Tytuł prawny do nieruchomości, pełnomocnictwo
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie warunków przyłączenia

Wydanie warunków przyłączenia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków przyłączenia.